Vítejte na oficiálních webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Strachotín


Fotor0824152353

     Dobrovolní hasiči existují ve Strachotíně již od 2. března 1895 a jsou nejstarším spolkem v obci. Za tu dobu prošel sbor mnoha obdobími, která nebyla vždy lehká. Ovšem snaha a pevná vůle pomáhat spoluobčanům a rozvíjet plnohodnotnou činnost i mezi dětmi pomohla těžká období překonat. Postupem času však i přes veškerou snahu členů ubývalo a činnost sboru byla utlumena.

     Sbor se v roce 2003 rozhodl vzkřísit až nynější starosta SDH Ivan Murín. S několika příznivci hasičstva se rozhodl zanikající sbor zachránit. Jejich prvním cílem bylo zrekonstruovat krásnou, ale naprosto zchátralou budovu hasičské zbrojnice z roku 1928 (letopočet určen dle dochované korouhve). V roce 2005 se mohlo s rekonstrukcí začít. Ta probíhala víceméně vlastními silami několika nadšenců, kteří do obnoveného sboru vstoupili a dali by se spočítat na prstech jedné ruky. Začalo se přípojkami vody a plynu, dále to byla úplná výměna střechy, zateplení, okna, vrata, postupně se rekonstruoval vnitřek, nechalo se dělat schodiště do patra, kde vznikla útulná místnost pro schůzování, nezbytné bylo vybudování sociálního zařízení a neméně důležitá byla  i úprava pozemku před hasičkou. V červnu 2008 bylo hotovo a „staronová“ hasička mohla být slavnostně posvěcena i se soškou sv. Floriána, kterou mají hasiči ve vitríně nad vchodem.

     Po získání tohoto vlastního zázemí  zaznělo od starosty hasičů přání, aby se mohlo začít pracovat s dětmi, aby hasiččina v obci nezanikla. Podařilo se a od roku 2009 se v kroužku mladých hasičů dětem věnují vyškolení vedoucí. Mladí hasiči trénují na soutěže v požárním útoku, štafetách, v uzlování, dále získávají znalosti z oblasti historie, techniky či zdravovědy, absolvují různé akce či besedy nebo jezdí na exkurze a výlety.

     Na přelomu roku 2009/10 se dalo dohromady několik žen různého věku, které se také aktivně podílejí na činnosti sboru.

     Samozřejmostí je také funkční zásahová jednotka, která je připravena vždy pomoci a je k dispozici k jakémukoliv zásahu na souši i na vodě.

     K dnešku je zaregistrováno v  SDH Strachotín 38 členů (14 mužů, 5 žen, 3 dorostenci a 16 dětí). Při založení sboru v r. 1895 to bylo 50 členů. Tehdy se nazývali ,,Dobrovolní hasiči a ochránáři proti vodě“. 

     A v jejich odkazu míníme pokračovat.


© Sbor dobrovolných hasičů Strachotín | powered by TimeTree CMS | created by www.fotografikaweb.cz